Publications & presentations


Peer-reviewed scientific articles

Vuojärvi, H., & Korva, S. (2020). An ethnographic study on leadership-as-practice in trauma simulation training. Leadership in Health Services, 33(2), 185-200.

Monographs, books, book chapters, reports

Korva, S., Ervast, H., Suoheimo, M. & Lantela, L. (2021). Pirulliset ongelmat johtajuuden haasteina: Näkökulmia ja työkaluja johtamiskäytäntöihin. Teoksessa A-S Holappa, A. Hyyryläinen, P. Kola-Torvinen, S. Korva & A-S. Smeds-Nylund (toim). Kasvatus ja koulutusalan johtaminen, Jyväskylä: PS-kustannus, 222-240.

Holappa, A-S., Hyyryläinen, A., Kola-Torvinen, P., Korva, S. & Smeds-Nylund, A-S. (2021). Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen, Jyväskylä: PS-kustannus.

Kari, S., Korva, S. & Körkkö, M. (2019). DigiGO! Lapin koulujen maakunnallista verkostoa kehittämässä. Lapin ammattikorkeakoulun julkaisusarja: Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset 5/2019.

Korva, S. & Löfgren, A. (2014). Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä. Cupore ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI).

Pekkala, L., Pääjärvi, S. Palsa, L., Korva, S. & Löfgren, A. (2013). Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään. Helsinki: Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus.

Kangas, M. & Korva, S. (2011). Design-tutkimus tutkijan ja opettajan työkaluna. Teoksessa Riitta Smeds, Leena Krokfors, Heli Ruokamo & Aija Staffans (toim.) InnoSchool - Välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka. SimLab Report Series 31. Espoo: Painotalo Casper Oy. (138-140).

Kangas, M., Korva, S. & Ruokamo, H. (2011). Leikilliset oppimisympäristöt opetuksessa. Teoksessa Riitta Smeds, Leena Krokfors, Heli Ruokamo & Aija Staffans (toim.) InnoSchool - Välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka. SimLab Report Series 31. Espoo: Painotalo Casper Oy. (186-197).

Korva, S. (2008). Mediakasvatuksen mahdollisuuksia leikillisissä oppimisympäristöissä. Masters' thesis, University of Lapland.

Presentations in scientific conferences & other events

Korva, S. & Turunen, T. (2018). ArkTORI - Arktinen kehittyvä rehtori. Kasvatustieteen päivät 15.-16.11.2018, Tampere.

Korva, S., & Vuojärvi, H. (2017). Communication in a Trauma Team: Focus on leadership in practice. 23rd Annual Meeting of the Society in Europe for the Simulation Applied to Medicine. 14.6.2017, Paris, France.

Vuojärvi, H., & Korva, S. (2017). Mobile simulation-based communication training for a trauma team. 23rd Annual Meeting of the Society in Europe for the Simulation Applied to Medicine. 14.6.2017, Paris, France.

Rasi, P., Korva, S. & Ruokamo, H. (2016). What are the consequences of pursuing a media education major? A qualitative case study. The Media Education Summit, John Gabot University, 4-5 of Nov 2016, Rome, Italy.

Pekkala, L., Palsa, L., Pääjärvi, S., Korva, S., & Löfgren, A. (2013). A Meta-Synthesis of Finnish Media Education Research. "Defending Democracy" - Nordmedia Conference, 8-11 Aug 2013, Akershus University College, Oslo, Norway.

Korva, S. (2011). How to support the use of pedagogical innovations? Virtual and simulation-based teaching methods. The Biennal Conference of European Association for Research on Learning and Instruction EARLI, 29-30 Aug 2011, Exeter, England.

Huhta, E., Teräväinen, H., Korva, S. & Mylläri, J. (2011).InnoSchool - Välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka. Teoksessa Jarmo Viteli & Anneli Östman (toim.) Tuovi 9: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2011 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit, (3-4.) 6.-8.4.2011, Hämeenlinna.

Korva, S. (2011). Johdon muutospuhe uusien pedagogisten menetelmien ja teknologioiden käyttöönottamisessa opettajien näkökulmasta. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa-konferenssi, 6-8.4.2011, Hämeenlinna.

Ruokamo, H., Korva, S. & Kangas, M. (2010). A Case Study of Students' Views of Learning: What is it? Where does it take place? How does it occur? Why it is important? The Annual Meeting of American Educational Research Association AERA, 30 April to 4 May 2010, Denver, Colorado.

Kangas, M. & Korva, S. (2010). The school of the future: Playfulness, creativity and technology. Finlandia University, Hancock, Michigan, USA, 14 August 2010.

Korva, S. (2010). InnoPlay: Innovative Playful Learning environments. Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa -seminaari, Saaren koulu, Rovaniemi, 25.3.2010.

Ruokamo, H., Keskitalo, T. & Korva, S. (2010). MediPeda III - Uusia malleja virtuaalisten ja simuloitujen oppimisympäristöjen suunnittelun, opetuksen ja kaupallistamisen tueksi. CICERO Learning Network -tutkijatapaaminen, Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki 10.-12.2.2010.

Korva, S.(2009). Mediakasvatuksen mahdollisuuksia leikillisessä oppimisympäristössä. The annual meeting of the Finnish Educational Research Association FERA, University of Tampere, 26.-27.11.2009.

Kangas, M., Korva, S. & Ruokamo, H. (2009). Luovuus, leikillisyys, media. The annual meeting of the Finnish Educational Research Association FERA, University of Tampere, 26.-27.11.2009.

Korva, S., Kangas, M. & Ruokamo, H. (2009). Towards Innovative Environments of Creative and Playful Learning. Digital Innovation Workshop, Nokia Innovation Center, Tampere, 11.11.2009.

Media appearences, blogs etc.

Nurmi, H., Leinonen, J. & Korva, S. 2020. Koulut vahvasti mukaan paikallisiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöverkostoihin. Blogikirjoitus Sivistys, hallinto ja tutkimus -blogissa 1.6.2020. (https://tjsh.blogspot.com/)

Korva. S. (2014). Hei vanhempi: tunnetko SINÄ ikärajat? Blogikirjoitus Audiovisuaalisen instituutin KAVI:n blogissa, 6.3.2014.

Maija-Leena Nissilä (2011). Riittävätkö opettajien mediataidot? Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskuskus soveltaa uutta tekniikkaa opetuskäyttöön. Opettaja (43/2011), 28.11.2011.

Johnson, K. (2010). Creativity, playfulness and technology. Finnish education researchers Marjaana Kangas and Saana Korva visited Finlandia. The Finlandia University News, April 23, 2010.

Luo kotisivut ilmaiseksi!